Slovenská asociácia kondičných trénerov

RNDr. Želmíra Jankovská, CSc.

pôsobí: na mieste odbornej asistentky, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

hlavná pedagogická činnosť:  anatómia, biológia-antropológia, športová antropológia


e-mail:    zelmira.jankovska@umb.sk