Slovenská asociácia kondičných trénerov

Rozvoj výbušnej sily dolných končatín a jej vplyv na efektívnosť štartového skoku v plávaní

Monografia. Cena: 5 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 4 Eur+ poštovné)

Spolu cena 7,50 Eur pre územie Slovenska

Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk