Slovenská asociácia kondičných trénerov

Rudzanova Mária

mail: majca2189@azet.sk

mobil: 0911428192

Kvalifiácia: Kondičný tréner 2. kvalifikačného stupňa SAKT, absolvent PaedDr. štúdia na  FF UMB Banská Bystrica.

Špecializácia na športy: Funkčný tréning, Kondičná príprava, Úpolové športy.

Mesto pôsobenia: Nová Baňa