Slovenská asociácia kondičných trénerov

Salmenová Klaudia, Mgr.

kontaktná adresa: 

kontaktný mail: Klaudia.Salmenova[at]gmail.com

mob.: kvalifikácia:  kondičný tréner 4.kvalifikačného stupňa SAKT

špecializácia na športy: Kondičné tréningy, plávanie a sebaobrana, príprava na previerky z fyzickej zdatnosti

mesto pôsobenia: Bratislava a okolie