Slovenská asociácia kondičných trénerov

Členstvo v SAKT

Aktualizáciu členskej základne  robíme od 1.1.2024 do 1.3.2024 (a s ňou potrebné úkony v rámci Informačného systému v športe)  a potom už len na vyžiadanie (kontaktujte tu )


Členstvo v Slovenskej asociácie kondičných trénerov je dobrovoľné a členom sa môže stať každý, kto sa zaujíma o problematiku športového tréningu a plní si členské povinnosti vyplývajúce zo Stanov SAKTu.


 Podmienky:

Na registráciu členského príspevku využite formulár, ktorý sa nachádza TU. Je potrebné ho každoročne aktualizovať, keďže občas dochádzak zmene kontaktných údajov).

Členský poplatok na kalendárny rok 2024 je 10 Euro, ktorý možete uhradiť  na:

číslo účtu: IBAN SK6383300000002300934795,SWIFT kod: FIOZSKBAXXX  ako variabilný symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno a priezvisko


Výhody členstva:

  • v prípade platnej kvalifikácie Vás vedieme v rámci REGISTRA ODBORNÍKOV v ŠPORTE (v INFORMAČNOM SYSTÉME ŠPORTU na Ministerstve školstva vedy, výskumu a športu SR)  
  • trénerská vizitka na stránkych www.kondicnytrener.sk ( Dr.Kompán - kontaktujte tu )
  • cenovo zvýhodnená účasť na seminároch s odborníkmi z oblasti športu a študijných materiáloch,
  • prístup k metodickým materiálom,
  • zľavy na poriadané kurzy, školenia a akcie realizované SAKT.