Slovenská asociácia kondičných trénerov

Skenderovski Martin

Martin Skenderovski  

Kvalifikácia: kondičný trérer SAKT I. kv. stupňa  

Miesto pôsobenia: Prievidza  

Špecializácia: muži - sila/dynamika, budovanie hmoty, uprednostnenie  

                              zaostávajúcich svalových oblastí, okruhy, vyrysovanie  

                    ženy - do formy do bikin  

                   mladistvý - tréning pre začiatočníkov  

email: martinskenderovski08@gmail.com  

Facebook: Martin Skendy Skenderovski  

Instagram: martinskenderovski