Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenia trénerských kvalifikácií

Vážení záujemcovia o Kurz kondičného trénera. Vzhľadom na to, že nám skončila akreditácia 08/2020 Kondičného trénera 1-3 kv. stupňa v nasledujúcom období nebudeme realizovať uvedené akreditované vzdelávanie. O prípadnom zmene stavu Vás budeme informovať na webových stránkach. V činnosti ale nekončíme a plánujeme ďalšie vzdelávacie a športové aktivity pre členov aj verejnosť.