Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa (rekvalifikačné) 6.-7.4.2019

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa (rekvalifikačné)

V dňoch 6.-7. apríla 2019 sa uskutoční rekvalifikačné školenie kondičných trénerov prvého kvalifikačného stupňa, ktoré je určené pre absolventov školenia kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa, ktorí ho absolvovali v minulosti a v zmysle platnej legislatívy si musia v priebehu 5 rokov zvýšiť kvalifikáciu, alebo absolvovať preškolenie.

Cena školenia: 120 Euro (pre členov SAKT v roku 2019- 100 Euro).

PRIHLASOVANIE