Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 2/2012

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa

Termín školenia bol:

  • 5.-6. máj 2012 - všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa
  • 19.-20. máj 2012 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa