Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa 2/2017

Termín školenia kondičnych trénerov druhého kvalifikačného stupňa (určený pre všetkých, ktorí získali kvalifikáciu 1. stupňa v roku 2016 a skôr) je:

  - všeobecná časť   -  prvý blok 27-29.10.2017

- špeciálna časť-  druhý blok: 3.-5.11.2017

- tretí blok-  24.-26.11.2017

V piatok sa bude začínať vždy okolo 16:00

Cena kurzu je 270 Euro, minimálny počet účastníkov je 20.

(účastník sa stáva automaticky členom SAKT (na rok 2017) so všetkými výhodami, okrem toho má možnosť vytvoriť si vlastný trénerský profil na www.kondicnytrener.sk).

Prihlásiť sa môžete cez tento registračný formulár

Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná.

bankové spojenie: 

Číslo účtu: IBAN SK6383300000002300934795, SWIFT kod: FIOZSKBAXXX ako variabilný symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno (titul).

 V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte predsedu SAKT: martin.pupis@umb.sk