Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa 1/2016

Predpokladaný termín školenia kondičnych trénerov druhého kvalifikačného stupňa (určený pre všetkých, ktorí získali kvalifikáciu 1. stupňa do apríla 2015 a skôr) je:

 - všeobecná časť   -  prvý blok 30.4.-1.5 . 2016

- všeobecná časť   -  druhy blok 21.-22.5. 2016

- špeciálna časť   -  tretí blok 28.-29.5. 2016

- špeciálna časť   -  štvrtý blok 18.-19.6. 2016 


Cena kurzu je 230 Euro, minimálny počet účastníkov je 20.

(účastník sa stáva automaticky členom SAKT (na rok 2016) so všetkými výhodami, okrem toho má možnosť vytvoriť si vlastný trénerský profil na www.kondicnytrener.sk).

Prihlásiť sa môžete cez tento registračný formulár

Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná.

bankové spojenie: 

Číslo účtu: IBAN SK6383300000002300934795, SWIFT kod: FIOZSKBAXXX ako variabilný symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno (titul).

 V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte predsedu SAKT: martin.pupis@umb.sk