Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školitelia

Spolupracovníci a lektori podieľajúci sa na vzdelávaní:

 • Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

  pôsobí: na mieste vysokoškolského profesora, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť: atletika, TaD športu, lyžovanie

  špecializácia: atletika

 • doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

  pôsobí: na mieste docenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  reprezentačný tréner Slovenského atletického zväzu

  hlavná pedagogická činnosť: atletika, biochémia, diagnostika, kondičná atletika, teória a didaktika športu

  špecializácia: kondičný tréner, atletika

 • doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

  doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

  pôsobí: na mieste vysokoškolského docenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť: anatómia človeka

 • Prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

  pôsobí: na mieste vysokoškolského profesora, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť: fyziológia človeka, fyziológia telesných cvičení, telovýchovné lekárstvo

  Špecializácia: športová chronobiológia

 • PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

  PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

  pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť: plávanie

  špecializácia: plávanie

 • PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

  pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť: vedy o športe, kondičná kulturistika, silový trojboj a fitnes,  outdorové športy a aktivity

  špecializácia: kondičný tréner, outdoorové športy, turistika,

   

   

 • Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

  pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť: športová gymnastika, základná gymnastika, teória a didaktika gymnastiky, kondičná gymnastika, tenis

  špecializácia: športová gymnastika

   

 • PaedDr. Peter Mandzák, PhD.

  pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť:  biomechanika, didaktika plávania, horolezectvo, didaktika plávania,  horolezectvo

  špecializácia: plávanie, inštruktor horolezectva na skalách

  trénerská prax:

   

  - tréner plávania 


 • Mgr. Juraj Moravčík

  pôsobí: ako profesionálny kondičný tréner v Elite Sport Training Centre

  hlavná pedagogická činnosť:  kondičný tréning a jeho uplatnenie v kondičnej príprave atď.

 • PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

  pôsobí: na mieste odbornej asistentky, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť:  rytmická gymnastika a tance, ľudové tance, tanec, aerobic, rekreačná TV a šport,

  špecializácia: aerobik

  trénerská prax: aerobik, rytmická gymnastika

 • Mgr. Miroslava Roskova, PhD.

  pôsobí: na mieste odbornej asistentky, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť:  TaD atletiky, psychológia športu, voľnočasové pohybové aktivity

  špecializácia: atletika, psychológia športu

  trénerská prax: atletika
 • PhDr. Miroslav Sližik, Ph.D.

  pôsobí: na mieste odborného asistenta, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť: psychológia osobnosti, psychomotorika, teória a didaktika karate, úpolov a sebaobrany, základná gymnastika, kurz sebaobrany

  špecializácia: psychológia športu, karate

 • Mgr. Roman Švantner

  kondičný tréner vo Fitaréne (Banská Bystrica)

  kondičné tréningy pre športovcov

 • PaedDr. Martina Tokárová

  pôsobí: na mieste interného doktoranda na Katedre telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  hlavná pedagogická činnosť: kondičný tréner, fitness

  špecializácia:  kondičný tréner, fitness