Slovenská asociácia kondičných trénerov

Tabačáková, Henrieta, Mgr.

Henrieta Tabačáková, Mgr.

kontaktný email: henrieta.tabacakova@gmail.com

mobil: 0905 314 485 web: www.polediva.sk FB: www.facebook.com/polediva.ke

kvalifikácia: kondičný tréner 1. Kvalifikačného stupňa SAKT

pole dance inštruktor certifikát - pokročilý level- SPDFS

špecializácia: kondičný tréner

pole dance/pole šport/pole art tréner

tanec a choreografia

miesto pôsobenia: Košice