Slovenská asociácia kondičných trénerov

Tvorba a realizácia špecializovaných tréningových a pohybových programov

  • vypracovanie a  zostavenie špecializovaných tréningových a pohybových programov pre firmy, spoločnosti a ich zamestanacov na základe požiadaviek. Ich cieľom je v prvom rade zlepšenie pracovnej výkonnosti, aktívny spôsob regenerácie počas a po realizovaní zamestnania a pod. 
  • vypracovanie a zostavenie metodických materiálov z problematiky posilňovacích cvičení pre firmy v rámci ich propagácie výrobkov z problematiky športu.
  • atď.