Slovenská asociácia kondičných trénerov

Učebné texty 1 a 2. kvalifikačného stupňa

Momentálne vypredané!!!

 

Záujemcom ponúkame publikáciu Učebné texty pre všeobecnú časť školenia trénerov 1 a 2. kvalifikačného stupňa. Uvedená publikácia zahrňuje poznatky z predmetov všeobecnej časti trénerských kvalifikácií, ktoré realizujú akreditované subjekty na území Slovenska.

Cena: 10 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 8 Eur + poštovné)

Spolu cena 12,0 Eur pre územie Slovenska

Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk