Slovenská asociácia kondičných trénerov

Učebné texty 1 kvalifikačného stupňa

Vypredané ! Pripravujeme doplnené a rozšírené vydanie

 

 

Záujemcom ponúkame publikáciu Učebné texty pre všeobecnú časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa. Uvedená publikácia zahrňuje poznatky z predmetov všeobecnej časti ktoré realizujú akreditované subjekty na území Slovenska.

Cena: 7 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 5,5 Eur+ poštovné)

Spolu cena 9,50 Eur pre územie Slovenska

Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk