Slovenská asociácia kondičných trénerov

Uharček Marcel, Ing.

Kvalifikácia - Kondičný tréner 2. Kvalifikačného stupňa        

Špecializácia  - Vysoko intenzívny intervalový tréning
                       - Tabata
                       - Kruhový tréning
                       - Spining

Miesto pôsobenia: Rožňava, fitnesscentrum Relax

Kontakt:
mobil: 0940 368 270
email: marceluharcek@gmail.com