Slovenská asociácia kondičných trénerov

Verčimák Vladimír

kontakt: 0940 301 265, vercimak.vladimír@gmail.com

Kvalifikácia: kondičný tréner 1.kvalifikačného stupňa SAKT

Miesto pôsobenia:  Prešov

 Vladimír Verčimák
Kvalifikácia:   kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa
Špecializácia: funkčný tréning a kondičná príprava vo vytrvalostných športoch
                        diagnostika pohybového aparátu
                        redukcia hmotnosti
                        silový tréning a nárast svalovej hmoty
                        zlepšenie držania tela