Slovenská asociácia kondičných trénerov

Vytykáč Marián, Mgr.

kontaktný mail:  marian.vytyky@gmail.com

kvalifikácia:  kondičný tréner I.kvalifikačného stupňa SAKT

špecializácia na športy: kondičný tréner, koordinačné cvičenia,

mobil: 0907973950

Špecializácia: Všeobecná kondičná príprava, Kondičný tréning, FIT JUMP, Bosu,
 
Miesto pôsobenia: Spišská Nová Ves a okolie