Slovenská asociácia kondičných trénerov

Za rok 2012

V tejto sekcii sa nachádzajú aktivity, súťaže, školenia, konferencie a odborné prednášky, ktoré sme realizovali v roku 2012