Slovenská asociácia kondičných trénerov

Benchpress championship

V-club, KTVŠ FHV, SAKT realizovali 15.4.2013 od 19,00hod.

súťaž v disciplíne

"Benchpress" - max. počet opakovaní s 50% hmotnosti).

Kategórie:

muži
ženy

Celkovo súťažilo 55 mužov a 8 žien. Súťaž prebehla jednokolovo a boli dosiahnuté obdivuhodné výsledky. Súťažiaci svojím úsilím vytlačili viac ako 122 ton.

Poradie:

Muži

1. Michal Murgaš 82 op.
2. Erich Štaudinger 81 op.
3. Michal Kubaliak 79 op.

Ženy:

1. Danka Čižková 52 op.
2. Kateřina Seidlová 31 op.
3. Mária Mareková 24 op.

Celkové výsledky: