Slovenská asociácia kondičných trénerov

Členstvo v SAKT

Členom Slovenskej asociácie kondičných trénerov sa môže stať každý, kto sa zaujíma o problematiku športového tréningu a plní si členské povinnosti vyplývajúce zo Stanov SAKTu.


 Podmienky:

Na registráciu členského príspevku využite formulár, ktorý sa nachádza TU. Je potrebné ho každoročne aktualizovať keďže občas dochádzak zmene kontaktných údajov).

Členský poplatok na kalendárny rok 2019 je 10 Euro, ktorý možete uhradiť  na:

číslo účtu: Číslo účtu: IBAN SK6383300000002300934795,SWIFT kod: FIOZSKBAXXX  ako variabilný symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno.


Výhody členstva:

  • v prípade platnej kvalifikácie Vás vedieme v rámci REGISTRA ODBORNÍKOV v ŠPORTE (na našom webovom sídle do spustenia funkcionality informačného systému)  
  • trénerská vizitka na stránkych www.kondicnytrener.sk ( Dr.Kompán - kontaktujte tu )
  • cenovo zvýhodnená účasť na seminároch s odborníkmi z oblasti športu a študijných materiáloch,
  • prístup k metodickým materiálom,
  • zľavy na poriadané kurzy, školenia a akcie realizované SAKT.

 Účastníci akreditovaného vzdelávania trénerov 1 a 2.kv. stupňa sa v príslušnom roku školenia stávajú automaticky členmi SAKT-u.


 V prípade záujmu o tričká, uteráky a ďalší materiál s logom SAKT-u kontaktujte Dr. Kremického