Slovenská asociácia kondičných trénerov

Medzinárodná vedecká konferencia "Kondičný tréning v roku 2013"

Podrobnosti ku konferencii pre prispievateľov v prílohe. Pripomíname Vám, že termín zasielania prihlášok končí v piatok 20.9.2013. 

 Program konferencie

Termíny:
Prihláška cez elektronický formulár musí byť zrealizovaná do 20.9.2013. Prihláška tu:
Elektronická prihláška na konferenciu (PRE AUTOROV).
Elektronická prihláška pre POSLUCHÁČOV.