Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa  - 4/2013
  •  7.-8.9.2013 - všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa
  • 14.- 15.9.2013 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa