Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 3/2013

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 3/2013
  • 1. - 2.júna 2013 - všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa
  • 8. - 9.júna 2013 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa