Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 5/2013

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 5/2013

- všeobecná časť 23.-24.11.2013
- špeciálna časť 7.- 8.12.2013

 
 

Cena kurzu je 150 Euro, minimálny počet účastníkov je 15.

(účastník sa stáva automaticky členom SAKT (na rok 2014) so všetkými výhodami, okrem toho má možnosť vytvoriť si vlastný trénerský profil na www.kondicnytrener.sk).

Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná.

Číslo účtu: 2750357753/0200, ako variabilný symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno.Nepoužívajte vklad cez poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém z identifikáciou platby.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte predsedu SAKT: martin.pupis@umb.sk