Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie trénerov Aerobiku 2/2013

Termín školenia: 2/2013

  • 6. - 7. apríl 2013 - všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa
  • 15 . - 16. 6. 2013 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa