Slovenská asociácia kondičných trénerov

Staňte sa vysokoškolsky vzdelaným kondičným trénerom najvyššej kvalifikácie!!!!!!

 

Staňte sa vysokoškolsky vzdelaným kondičným trénerom najvyššej kvalifikácie

 

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tento rok otvára študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo so zameraním na kondičného trénera.

 

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získava po ukončení štúdia 4. kvalifikačný stupeň a absolvent magisterského štúdia 5. kvalifikačný stupeň (teda najvyšší kvalifikačný stupeň).

 

Základné informácie nájdete na:

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2018-2019/bakalarsky-stupen-studia-2018-2019/prijimacie-konanie-terminy-a-poplatky.html 

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2018-2019/bakalarsky-stupen-studia-2018-2019/

Využite možnosť podať si prihlášku na vysokoškolské štúdium kondičného trénerstva na Katedre telesnej výchovy a športu, FF UMB v Banskej Bystrici. Termín podávania prihlášok v dennej aj externej forme štúdia je do 28.2.2017. Možnosť spojiť kvalitné športové zázemie v meste Banská Bystrica spolu s vysokoškolským štúdiom spojili v minulosti a aj spájajú v súčasnosti viacerí poprední športovci a športoví činovníci (napr. bývalý kondičný tréner hokejovej reprezentácie SR a dnes kondičný tréner gruzínskej futbalovej reprezentácie Roman Švantner, kondiční tréneri pri ligových tímoch v hokeji a futbale Juraj Moravčík, Michal Lacena, Andrej Caban, atletický tréner roka Matej Spišiak, predseda SAZ Peter Korčok, šéftréner SAZ a predseda SAKT Martin Pupiš, reprezentační tréneri Pavol Pankúch, Pavel Kováč, Roman Benčík, Juraj Benčík, Miroslav Sližik, Iva Hudač, sestry Velďákové, Martina Hrašnová, Mária Czaková, Peter Horák, Igor Kováč (bronzový na 110 m pr. na MS v atletike), Zuzana Blažeková, Igor Kollár, Roman Mrázek, Róbert Valíček, Martin Tišťan, Marcel Matanin, Zuzana Costin-Malíková a mnoho ďalších).

Informácie o prijímacom konaní.