Slovenská asociácia kondičných trénerov

Staňte sa vysokoškolsky vzdelaným kondičným trénerom najvyššej kvalifikácie!!!!!!

Aj tento rok sa môžete prihlásiť na štúdium Kondičného trénerstva v dennej aj externej forme na FTVŠaZ UMB Bela v Banskej Bystrici. Štúdium sa realizuje v dennej aj externej forme a v učiteľskom alebo neučiteľskom študijnom programe. V prípade externej formy je potrebné počítať s vyučovaním v piatky (počas semestra).

Trénerská špecializácia kondičný tréner už niekoľko rokov patrí medzi najúspešnejšie na KTVŠ FF UMB- terajšia Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia UMB.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia získava po ukončení štúdia 4. kvalifikačný stupeň a absolvent magisterského štúdia 5. kvalifikačný stupeň (teda najvyšší kvalifikačný stupeň).   

 

Základné informácie nájdete na:

základná informácia

komplexná ponuka štúdia pre 2024/25 

 

Využite možnosť podať si prihlášku na vysokoškolské štúdium kondičného trénerstva na FTVŠaZ UMB Bela v Banskej Bystriciv Banskej Bystrici. Možnosť spojiť kvalitné športové zázemie v meste Banská Bystrica spolu s vysokoškolským štúdiom spojili v minulosti a aj spájajú v súčasnosti viacerí poprední športovci a športoví činovníci (napr. bývalý kondičný tréner hokejovej reprezentácie SR a dnes kondičný tréner gruzínskej futbalovej reprezentácie Roman Švantner, kondiční tréneri pri ligových tímoch v hokeji a futbale Juraj Moravčík, Michal Lacena, Andrej Caban, atletický tréner roka Matej Spišiak, predseda SAZ Peter Korčok, šéftréner SAZ a predseda SAKT Martin Pupiš, reprezentační tréneri Pavol Pankúch, Pavel Kováč, Roman Benčík, Juraj Benčík, Miroslav Sližik, Iva Hudač, sestry Velďákové, Martina Hrašnová, Mária Czaková, Peter Horák, Igor Kováč (bronzový na 110 m pr. na MS v atletike), Zuzana Blažeková, Igor Kollár, Roman Mrázek, Róbert Valíček, Martin Tišťan, Marcel Matanin, Zuzana Costin-Malíková a mnoho ďalších).

K najúspešnejším kondičným trénerom, ktorí študovali KTVŠ FF UMB (terajšia FTVŠaZ UMB) patria:

Andrej Caban - kondičný tréner niekoľko rokov pracuje pre viacero ligových futbalových tímov atď.

Michal Lacena – kondičný tréner futbalovej reprezentácie, ktorá štartovala na MS U17, niekoľko rokov pracuje pre viacero ligových futbalových tímov atď.

Juraj Moravčík - kondičný tréner, ktorý spolupracuje s viacerými hráčmi NHL, KHL ale i slovenskými extraligovými družstvami atď.

Roman Švantner – kondičný tréner hokejovej reprezentácie SR, FC Kairat Almaty, viacerých hráčov NHL, KHL a v minulosti futbalovej reprezentácie U21 atď.

a mnoho ďalších.