Slovenská asociácia kondičných trénerov

Zborník z konferencie Kondičný tréning 2016

Zborník z konferencie Kondičný tréning 2016 - 466 strán

Cena: 8 Eur + poštovné (členovia SAKT-u 6 Eur+ poštovné)

Spolu cena 10,50 Eur pre územie Slovenska

Objednávku posielajte na jaroslav.kompan@umb.sk