Slovenská asociácia kondičných trénerov

Burpeesovačka 2011

Po úspešnom Crossfite Katedra telesnej výchovy a športu zorganizovala v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov v utorok 13.12.2011 v zrkadlovej telocvični na KTVŠ FHV - 0. ročník tzv. Burpeesovačky. Pre nezainteresovaných burpees z angličtiny sú tzv. angličáky. Úlohou súťažiacich bolo za čo najkratší čas zvládnuť 50 burpees - angličákov.

Pravidla súťaže boli urobiť klasický kľuk (nie crossfit) s výskokom a tlesknutím nad hlavou vo vzpriamenej polohe. Súťažili naraz 2 pretekári, na ktorých techniku dozerali rozhodcovia.
Samotnej súťaže sa zúčastnilo 15 pretekárov ale žiaľ len v kategórií mužov. Dúfame, že ďalšieho ročníka sa zúčastnia aj nejaké pretekárky v ženskej kategórii.


Výsledky:

1. miesto Dávid Slejzák čas: 1:44:26
2. miesto Peter Jakuba 1:44:60
3. miesto Patrik Tomaškovič 1:45:40
4. miesto Pavol Kubinec 1:48:60
5. miesto Richard Ďurec 1:53:90
6. miesto Ľubomír Bolfík 1:56:20
7.miesto Slavomír Pačuta 1:56:30


Treba pochváliť súťažiacich za kvalitné výkony, keďže tento cvik nie je veľmi obľúbený. Opäť sa potvrdilo, že tí ktorí nesúťažia len jazykom ale siahnu si na dno svojich síl, dokážu prekonať samých seba, za čo im patrí hlboká poklona. Každý mohol zvíťaziť a zároveň prehrať len sám nad sebou.

hlavný organizátor Mgr. Ján Krafčík

fotografie s podujatia