Slovenská asociácia kondičných trénerov

Za rok 2011

V tejto sekcii sa nachádzajú aktivity, školenia a odborné prednášky ktoré sme realizovali v roku 2011