Slovenská asociácia kondičných trénerov

Metodika posilňovania, vzpieračské cviky, nácvik práce s činkou

prednášajúci: Ing. Rudolf Lukáč - reprezentačný tréner SR vo vzpieraní

Termín konania: 10.5.2011 o 16:00 hod

Miesto: FHV UMB B. Bystrica prednášková miestnosť F313, Tajovského 40, Banská Bystrica