Slovenská asociácia kondičných trénerov

Výživa v športe (Mechanizmy účinku doplnkov výživy)

Výživa v športe (Mechanizmy účinku doplnkov výživy)

prednášajúci: MUDr. Ernest Zachar

termín: 26.5.2011 o 16:00 hod na FHV UMB (F313)