Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa v roku 2011 (2/2011)

Štvrtý cyklus školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa bude realizované v týchto termínoch:
14.-15. 5. 2011. - Spoločná všeobecná časť
4.-5. 6. 2011. (predpokladaný termín) - Špeciálna časť

Podmienky realizácie kurzu:
- minimálny počet záujemcov 15 osôb
- poplatok za účasť na kurze 150 €

(účastník sa stáva automaticky členom SAKT so všetkými výhodami, okrem toho má možnosť vytvoriť si vlastný trénerský profil na www.kondicnytrener.sk)

Kurz bude realizovaný v priestoroch FHV UMB v Banskej Bystrici

Poplatok je nutné uhradiť do: 11.5.2011


Číslo účtu: 2750357753/0200, ako variabilný symbol dajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) + do poznámky svoje meno