Slovenská asociácia kondičných trénerov

Školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa (4/2011)

Termíny :

  • 26.-27.11. 2011 - všeobecná časť 1.kvalifikačného stupňa
  • 10.-11.12.2011 - špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa