Slovenská asociácia kondičných trénerov

Detské športové tábory

„Denné športovo-jazykové a športové tábory“

 Termíny: 18.7. - 12.8.2011


Športové a športovo-jazykové tábory boli vedené kvalifikovanými športovými a jazykovými pedagógmi.


Športový tábor:


Jednotlivé dni športového tábora  pozostávali z precízneho programu pozostávajúceho zo širokého spektra športových a pohybových aktivít. Zahŕňali  športové aktivity ako atletika, gymnastika, plávanie, posilňovanie, fitnes a mnohé ďalšie, ktoré boli vhodne doplnené o rôzne tradičné aj netradičné športové hry. Všetky tieto aktivity boli realizované hravou formou. Už takto pestrý program sme doplnili pre zachovanie rovnováhy tela a ducha aj o aktivity zamerané na rozvoj osobnosti na báze zážitkového učenia.

 

Športovo –jazykový tábor:

Prebiehal podobne ako športový tábor. Vopred starostlivo pripravený športový program sa  realizoval hravou formou a doplnený bude taktiež o aktivity zamerané na rozvoj osobnosti na báze zážitkového učenia. Jednotlivé aktivity a komunikácia počas celého dňa  navyše prebiehala v angličtine, keďže práve takýmto spôsobom sa deti mohli naučiť najviac.