Slovenská asociácia kondičných trénerov

UMB OUTDOOR CROSSFIT GAME 2012

Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy  a športu, FHV UMB v Banskej Bystrici pre Vás pripravila opäť crossfit.

 

Výsledky: